معنی و ترجمه کلمه field control به فارسی field control یعنی چه

field control


نقاط کنترل نقشه بردارى
علوم مهندسى : کنترل ميدان
علوم نظامى : نقاط کنترل زمينى نقشه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها