معنی و ترجمه کلمه field of application به فارسی field of application یعنی چه

field of application


علوم مهندسى : ميدان کاربرد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها