معنی و ترجمه کلمه field theory به فارسی field theory یعنی چه

field theory


تئورى ميدان ها
علوم مهندسى : نظريه اساسى ميدان
روانشناسى : نظريه ميدانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها