معنی و ترجمه کلمه field trial به فارسی field trial یعنی چه

field trial


ورزش : مسابقه تازيهاى شکارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها