معنی و ترجمه کلمه fifo (first in ferst out) به فارسی fifo (first in ferst out) یعنی چه

fifo (first in ferst out)


فن قيمت گذارى موجوديها
قانون ـ فقه : تعيين قيمت موجوديهاى حال بر مبناى تحول تاريخى و زمانى و منطقى قيمت بدون در نظر گرفتن قيمت بازار در زمان حال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها