معنی و ترجمه کلمه fifth cloumn به فارسی fifth cloumn یعنی چه

fifth cloumn


ستون پنجم
قانون ـ فقه : مامورين سازمانهاى جاسوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها