معنی و ترجمه کلمه fifth column به فارسی fifth column یعنی چه

fifth column


ستون پنجم ،دستگاه جاسوسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها