معنی و ترجمه کلمه fighter به فارسی fighter یعنی چه

fighter


(هواپيماى شکارى)،رزمنده ،جنگ کننده ،جنگنده ،مشت باز
ورزش : بوکسور
علوم هوايى : هواپيماى جنگنده
علوم نظامى : هواپيماى شکارى هواپيماى جنگنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها