معنی و ترجمه کلمه fighting patrol به فارسی fighting patrol یعنی چه

fighting patrol


علوم نظامى : گشتى رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها