معنی و ترجمه کلمه figurative constant به فارسی figurative constant یعنی چه

figurative constant


ثابت تلويحى
کامپيوتر : ثابت تلويحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها