معنی و ترجمه کلمه figure of eight knot به فارسی figure of eight knot یعنی چه

figure of eight knot


علوم دريايى : گره هشت فرانسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها