معنی و ترجمه کلمه file activity ratio به فارسی file activity ratio یعنی چه

file activity ratio


نسبت فعاليت پرونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها