معنی و ترجمه کلمه file allocation table به فارسی file allocation table یعنی چه

file allocation table


کامپيوتر : جدول تخصيص جاى فايل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها