معنی و ترجمه کلمه file label به فارسی file label یعنی چه

file label


برچسب پرونده
کامپيوتر : برچسب فايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها