معنی و ترجمه کلمه file manager به فارسی file manager یعنی چه

file manager


کامپيوتر : مدير فايل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها