معنی و ترجمه کلمه file mark به فارسی file mark یعنی چه

file mark


نشان پرونده
کامپيوتر : علامت فايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها