معنی و ترجمه کلمه file protect ring به فارسی file protect ring یعنی چه

file protect ring


حلقه حفاظت پرونده
کامپيوتر : حلقه حفاظت فايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها