معنی و ترجمه کلمه filet به فارسی filet یعنی چه

filet


)=fillet(سربند،پيشانى بند،گيس بند،قيطان ،نوار،اهن تنکه ياتسمه اهن ،تذهيب کارى کردن ،بالايه پرکردن ،گچ برى ،باريک ساختن ،پشت مازو بريدن ،تورى داراى اشکال مربع ،پشت مازو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها