معنی و ترجمه کلمه filiate به فارسی filiate یعنی چه

filiate


مربوط ساختن ،اشناکردن ،پيوستن ،بفرزندى پذيرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها