معنی و ترجمه کلمه filled bitumen به فارسی filled bitumen یعنی چه

filled bitumen


عمران : قير بطانه دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها