معنی و ترجمه کلمه filled cavity به فارسی filled cavity یعنی چه

filled cavity


معمارى : گودال پر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها