معنی و ترجمه کلمه fillet به فارسی fillet یعنی چه

fillet


ماهيچه ،پشتبند، )=filet(سربند،پيشانى بند،گيس بند،قيطان ،نوار،پشت مازو،اهن تنکه ياتسمه اهن ،تذهيب کارى کردن ،بالايه پرکردن ،گچ برى ،باريک ساختن ،پشت مازو بريدن
علوم مهندسى : مغزى
عمران : پشت بند
معمارى : مغزى
علوم ه وايى : پر کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها