معنی و ترجمه کلمه filling به فارسی filling یعنی چه

filling


لايى گذارى ،پود،پرکننده ،بتونه ،اب اندازى ،پرکردن ،پرشدگى( دندان)،هرچيزيکه با ان چيزيرا پرکنند،لفاف
علوم مهندسى : خاکريزى
کامپيوتر : پر کردن
معمارى : خاک ريزى
علوم هوايى : تار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها