معنی و ترجمه کلمه film cutout به فارسی film cutout یعنی چه

film cutout


الکترونيک : فيوز پوسته اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها