معنی و ترجمه کلمه filrate به فارسی filrate یعنی چه

filrate


از صافى گذشتن ،از صافى گذراندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها