معنی و ترجمه کلمه filter insert به فارسی filter insert یعنی چه

filter insert


علوم مهندسى : دريچه يا مدخل صافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها