معنی و ترجمه کلمه filter tipped به فارسی filter tipped یعنی چه

filter tipped


سيگار داراى فيلتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها