معنی و ترجمه کلمه fin به فارسی fin یعنی چه

fin


کفش غواصى ،جلو و عقب بردن بازو در اب براى حرکت ،پرک وصل به عقب اسکى( روى اب)،بالچه ،پره ماهى ،بال ماهى ،پرک ،(ز.ع ).دست ،بال ،پره طياره ،پر،با باله مجهزکردن
علوم مهندسى : بال
ورزش : پرک وصل به عقب اسکى
علوم هوايى : تيغه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها