معنی و ترجمه کلمه final awards judgements به فارسی final awards judgements یعنی چه

final awards judgements


قانون ـ فقه : احکام قطعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها