معنی و ترجمه کلمه finance company به فارسی finance company یعنی چه

finance company


شرکت اعتبارات تجارى
بازرگانى : موسسه اى که به افراد و شرکتها وام مى دهد،شرکت تامين مالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها