معنی و ترجمه کلمه financial data به فارسی financial data یعنی چه

financial data


اطلاعات مربوط به امور مالى
علوم نظامى : اطلاعات مالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها