معنی و ترجمه کلمه financial feasibility به فارسی financial feasibility یعنی چه

financial feasibility


معمارى : امکان مالى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها