معنی و ترجمه کلمه financial feasibility به فارسی financial feasibility یعنی چه

financial feasibility


معمارى : امکان مالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها