معنی و ترجمه کلمه financial property به فارسی financial property یعنی چه

financial property


اموال پولى
علوم نظامى : داراييهاى پولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها