معنی و ترجمه کلمه find out به فارسی find out یعنی چه

find out


دريافتن ،پى بردن ،کشف کردن ،مکشوف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها