معنی و ترجمه کلمه fine boring machine به فارسی fine boring machine یعنی چه

fine boring machine


علوم مهندسى : دستگاه مته ظريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها