معنی و ترجمه کلمه fine setting به فارسی fine setting یعنی چه

fine setting


تنظيم دقيق
علوم نظامى : تنظيم ميکرومترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها