معنی و ترجمه کلمه fine structure به فارسی fine structure یعنی چه

fine structure


ساختار ظريف
علوم مهندسى : استخوانبندى ظريف
شيمى : ساختار ظريف
ورزش : ساختار ظريف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها