معنی و ترجمه کلمه fine-spun به فارسی fine-spun یعنی چه

fine-spun


نازک ريسته ،باريک ،دقيق ،خيالى ،غيرعملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها