معنی و ترجمه کلمه finger tip به فارسی finger tip یعنی چه

finger tip


ورزش : چرم انگشتانه مانند کمانگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها