معنی و ترجمه کلمه finger به فارسی finger یعنی چه

finger


باندازه يک انگشت ،ميله برامدگى ،زبانه ،انگشت زدن ،دست زدن( به)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها