معنی و ترجمه کلمه finish style به فارسی finish style یعنی چه

finish style


ورزش : طرز قرار گرفتن پا نزديک نقطه پرتاب نيزه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها