معنی و ترجمه کلمه finished floor level به فارسی finished floor level یعنی چه

finished floor level


معمارى : رقوم کف تمام شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها