معنی و ترجمه کلمه finished floor level به فارسی finished floor level یعنی چه

finished floor level


معمارى : رقوم کف تمام شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها