معنی و ترجمه کلمه finished product به فارسی finished product یعنی چه

finished product


محصول نهائى
قانون ـ فقه : محصولات اماده براى توزيع و مصرف
بازرگانى : کالاى اماده فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها