معنی و ترجمه کلمه finished به فارسی finished یعنی چه

finished


تمام شده ،پرداخته ،مهذب ،با کمال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها