معنی و ترجمه کلمه finite universe به فارسی finite universe یعنی چه

finite universe


جهان بسته
نجوم : جهان متناهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها