معنی و ترجمه کلمه finner به فارسی finner یعنی چه

finner


بالى که مانند ماهى برپشت پردارد،بال پردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها