معنی و ترجمه کلمه fire direction به فارسی fire direction یعنی چه

fire direction


هدايت اتش
علوم نظامى : هدايت کردن اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها