معنی و ترجمه کلمه fire and rescue به فارسی fire and rescue یعنی چه

fire and rescue


نجات و اطفاى حريق
علوم نظامى : عمليات نجات و اطفاى حريق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها