معنی و ترجمه کلمه fire base به فارسی fire base یعنی چه

fire base


علوم نظامى : مبناى اتش

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها