معنی و ترجمه کلمه fire capabilities به فارسی fire capabilities یعنی چه

fire capabilities


چارت امکان تير توپخانه
علوم نظامى : نمودار امکان تير يکانهاى توپخانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها